Neden Üye Olmalıyım?

Türkiye'den ihracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren en az bir birliğe üye olması 5910 Sayılı Kanun gereğince zorunludur.

Ayrıca, birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, yurtdışında düzenlenen fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetlerine iştirak edebilmek ayrıca ihracatçılara tanınan devlet desteklerinden faydalanmak, pazar araştırmaları ve eğitim hizmetlerinden faydalanmak,  genel kurullara iştirak edebilmek ve UR-GE projelerine katılım gibi hizmetlerden faydalanmak için de ihracatçı birliklerine üye olunur.

Üyelik için gereken belgeleri görmek için tıklayınız.