Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • AKİB; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerinin beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.
  • En eski ihracatçı birliği olması sıfatıyla, ulusal ve uluslar arası alanda en köklü ve en tecrübeli temsilcilerden biri olarak kabul edilen AKİB, değişen dünya koşullarında, kurumsal varlığını sürdürebilmesi; kuruluş amacına uygun olarak ihracatı geliştirebilmesi ve üyelerinin bu alanda rekabet gücünü artırabilmesi için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve çağdaş bir yapıya kavuşturmayı hedefler.

MİSYONUMUZ

  • Ülkemiz ihracatının artırılması ve geliştirilmesine yönelik dış ticaret politikalarına hizmetlerimizle katma değer sağlamak,
  • Ülkemizin dış ticaret politikalarının uygulanması konusunda üyelerimize destek ve kaliteli hizmetler sunmak,
  • Dış ticarette yaşanan gelişme ve değişimleri üyelerimize duyurmak, bilgilendirmek ve bununla ilgili eğitim seminerleri, tanıtım vb. desteği sağlamak.

VİZYONUMUZ

  • Üyelerimizi dünya ihracatında gelişmiş ülkelerin ihracatçıları seviyesine yükseltmek.