AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü; makro ekonomik büyüklük, dışa açıklık, yatırımlar, rekabet edilebilirlik, istihdam, net döviz girdisi, ihracat, imalat sanayi üretimindeki pay ile ülkemizin en önemli ilk beş sektöründen biridir. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret gibi alanlarda diğer ülkelerle olan entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış bir sektördür.

1993 yılında kurulan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 36 şehrimizde 6900'den fazla üye firmaya hizmet vermekte, 190'dan fazla ülkeye de ürün göndermektedir. Üyelerimiz aracılığıyla 2023 yılında demir-çelik sektöründe 2.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 27 milyar dolar olan Türkiye sektör ihracatına %8.4 pay ile katkı sağlamıştır.            

ADMİB'in 2023 yılında en çok ihraç ettiği ürün ve grupları demir çelik  boru, demir çelik inşaat aksamı, mobilyalar (metal) olurken; en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Romanya, Almanya ve Mısır olmuştur.

 

Çalışma Raporları