Dolaşım Belgesi Satış Beyannamesi

Mevzuat gereği ihracata ilişkin düzenlenecek belgeler sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. gümrük müşavirlerince satın alınan belgeler, sadece satın alınan gümrük müşavirinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verilemez ve satılamaz.

Bu nedenle belge satışı sırasında mevzuat gereği istenilen bilgilerin sisteme kaydedilebilmesi için aşağıda yer alan satış talepnamesinin talep sahibi firmaca doldurularak kaşe imza edilmesiyle ibrazı gerekmektedir.