English

AKİB Hakkında

Ürünlerimizin yurtdışında satılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve değerine satılmasının temini ihtiyacı ile, ülkemiz ihracatçılarının örgütlenmeleri 1937 yılında başlamış ve 19.03.1940 yılında tek bir statü altında birleşmiştir.

İhracatçı Birliklerinin ilki, Ulu Önderimiz Atatürk'ün imzasıyla 3018 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden, İktisat Vekilliğinin 30.01.1937 tarih ve 4887/62 sayılı teklifi üzerine imzalanan 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı kararname ile kurulmuştur.

1940 yılında üç İhracatçı Birliği (Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği, Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği) ile temeli atılan Akdeniz İhracatçı Birliklerinin çatısı altında bugün 8 ayrı İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Aşağıda; Birlikler, kuruluş tarihleri, kuruluş aşamaları ve ilgili kararlar belirtilmiştir.

Birlik Adı Kuruluş Tarihi İlgili Karar

Çukurova Pamuk İhracatçıları Bir.
Çukurova Pamuk İhracatçıları Bir.
Çukurova İplik, Hambez ve Mens İhr. Bir.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Bir.
Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhr. Bir.
Türkiye Cenup Sah. Tat. Su ve Deniz Mam. İhr. Bir.
AkdenizSu Ürünleri ve Hayvansal Mam. İhr. Bir.
Mersin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Bir.
Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Bir.
Türkiye Narenciye İhracatçıları Birliği
Akdeniz Yaş Meyve, Sebze ve Mam. İhr. Bir.
AkdenizYaş Meyve, Sebze İhr. Bir.
Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Akdeniz Ağaç Mam. ve Orman Ürünleri İhr. Bir.
Çukurova Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Bir.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Bir.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhr. Bir.
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Bir.

1939
19.03.1940
22.04.1975
30.10.1986
19.03.1940
10.05.1957
30.10.1986
19.03.1940
30.10.1986
02.11.1956
30.10.1986
31.08.1993
12.06.1973
30.10.1986
05.07.1983
30.10.1986
31.08.1993
31.08.1993

2/13094
7/9800
86/11159
2/13093
4/9006
86/11159
2/13094
86/11159
4/8231
86/11159
HDTM-İhr93/7
7/6624
86/11159
83/6808
86/11159
HDTM-İhr93-7
HDTM-İhr93-7

Geniş bir bölgeye hizmet veren Akdeniz İhracatçı Birliklerinin Adana, Antakya, İskenderun, Karaman ve Kayseri'de İrtibat Büroları bulunmaktadır.

Antakya İrtibat Büromuz
İskenderun İrtibat Büromuz
Adana İrtibat Büromuz
Kayseri İrtibat Büromuz
Karaman İrtibat Büromuz

1947
1947
1964
1984
1998