TİCARET HEYETİ

21 - 25 Nisan 2017

Kahire/Mısır

ALIM HEYETİ

04 Ekim 2017

Mersin

ALIM HEYETİ

04 Mart 2015

Akdeniz İhracatçı Birlikleri / Mersin

15 Şubat 2018

Akdeniz İhracatçı Birlikleri / Mersin