Sözlü Sınav Sonuçları

18 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen sözlü sınav sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Kazanan Asil adaylarımızın göreve başlaması için, ikametgahlarına gönderilecek yazılı resmi bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde aşağıda istenen belgeler ile Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

 İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı/ TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı 
 3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı
 4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı belge(e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 5. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
 6. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı(e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 7. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) noter onaylı sureti veya belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 8. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.
 9. Yerleşim Yeri Adres Belge(e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 10. Varsa daha önceki kurum/kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi
 11. Varsa SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

İşbaşı Esnasında Sunulacak Tetkikler

İşe giriş muayenesi işyeri hekimimizce yapılacak olup, muayene öncesinde aşağıda istenilen tetkikler hazır bulundurulmalıdır.

• Hemogram

• Ön Arka Akciğer Grafisi

• Göz muayenesi