İmalat sanayisi inşaat yatırımlarında KDV iadesi devam edecek

KDV İADESİ 2 YIL DAHA SÜRECEK

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarla ilgili inşaat işlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) iadesine ilişkin madde, 2020 ve 2021 yılları için de uygulanacak.
Resmi Gazete'nin 30 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KDV kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37. maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacak.
Karar uyarınca, ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla, daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu: 15-37 düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları, her bir bölgede geçerli yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı oranının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacak.