Yurtdışı Lojistik Merkezleri

Mersin, 26/06/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2020/235-3380
Konu: Yurtdışı Lojistik Merkezleri Hk.

Sayın Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyemiz, İİB (İstanbul İhracatçı Birlikleri)'den alınan bir yazıda özetle; ABD pazarına girebilmek için ihracatçılarımızın bağımsız olarak ofis, mağaza, depo gibi yatırımlar yapmakta ve bu kapsamda yer alan devlet yardımlarından yararlanmakta olduğu ve münferit olarak yapılan bu girişimlerin KOBİ ve ihracatçılarımız için yüksek maliyetlere yol açtığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri tarafından "Yurtdışı Lojistik Merkezleri” kurulması projesi üzerinde çalışıldığı, projede önerilen yeni sistem ile öncelikle firmaların maliyetlerinin, birleştirilmiş hizmet kapsamında azaltılacağı ve ihdas edilecek tebliğ ile Devlet Yardımları Kapsamına alınmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörlerine yönelik olarak ABD'de kurulması planlanan "Yurtdışı Lojistik Merkezi”ne firmalarımızın bakış açısını anlamak ve ön talep toplamak adına dahil olmak isteyen üyelerimizin, ek'te sunulan Proje Ön Başvuru Formunu (Firma bilgileri, tahmini talep edilecek m2, Lojistik merkezi eyalet/şehir seçimi, ABD'ye ihracat yapan firmalarımızın lojistiği hangi limanlar üzerinden sağladıklarına dair soruların yer aldığı formu) eksiksiz olarak doldurarak en geç 30 Haziran 2020 Salı günü mesai bitimine kadar stasdemir@iib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

EK: Yurtdışı lojistik merkezleri formu