Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri

Mersin, 30/06/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/346-3419
Konu: Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 04.05.2020 tarih ve E.54215395 sayılı Onayı ile kurulan Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 29.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar uyarınca; Bölgemizdeki (Tarsus Özbek Köyü, İncirlikuyu, Kalburcu Köyü) muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Açıkta Yetiştirilen Sofralık Üzümlerden Yalova İncisi, Early Prima, Kardinal, Perlet, Ergin Çekirdeksiz vb. çeşitlerin gerekli olgunluğa (irilik, renk ve briks) eriştiği tespit edildiğinden 30.06.2020 tarihinde kesimine ve ihracatına karar verilmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter