Gayrimenkul Satışı

Mersin, 9/07/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/367-3682
Konu: Gayrimenkul Satışı

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Mülkiyeti Kurumlarına ait olan ekteki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Tüm Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname No:4) 423'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği'nin 21, 22 ve 23'üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 21-24.07.2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter

 

EK: İlan Metni (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

EK.pdf1,80 MB