DYS Firma Yararlanıcı Kayıt Başvuruları Hk.

Mersin, 8/07/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2020/1162-3610
Konu: DYS Firma Yararlanıcı Kayıt Başvuruları Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sistemi (DYS) 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açılmıştır.

Konuyla ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, yararlanıcılar tarafından hâlihazırda KEP ile iletilen destek başvurularının incelenmesi öncesinde, başvuru sahibi yararlanıcıların DYS kayıtlarının kontrol edilmesi ve DYS kaydını yaptırmamış olan başvuru sahiplerinin KEP ile iletilmiş bulunan destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınmaması talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımızdan alınan talimat gereği hâlihazırda Genel Sekreterliğimize KEP üzerinden destek başvurusu iletmiş ancak DYS yararlanıcı kayıt başvurusunu henüz gerçekleştirmemiş başvuru sahiplerinin destek başvuru dosyaları DYS yararlanıcı kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer taraftan, yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi 26 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiş olup, DYS yararlanıcı kayıt başvurularında mezkûr Genelge ekinde yer alan güncel formların kullanılması gerekmektedir.

Bu itibarla, DYS yararlanıcı kayıt ve kullanıcı yetkilendirme başvurularının ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim.

Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter V.

 

İlgili bağlantılar:
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html