Destek Yönetim Sistemi (DYS) - Erteleme

Mersin, 1/07/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2020/1112-3474
Konu: Destek Yönetim Sistemi (DYS) - Erteleme Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: 17/03/2020 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiş olup, DYS bileşenlerinden faydalanmak isteyen firmalarımızın öncelikle sisteme yararlanıcı olarak kayıt olması gerektiği hususunda İlgi'de kayıtlı duyurumuz yayınlanmıştı.

Konuyla ilgili olarak, geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 uzatılması hususu Bakanlığımızın 30.03.2020 tarihli ve 00053563539 sayılı yazısı ile bildirilmişti.

Bu defa T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/06/2020 tarihli ve 055333557 sayılı yazıda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile ortaya çıkan fiili durumun DYS'de yürütülmesi hedeflenen iş ve işlemlerde aksamalara yol açtığı belirtilerek, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1nci maddesinin 3ncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde Bakanlığımızca mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 01/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılması hususunun kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

DYS konusunda ayrıntılı bilgi ve DYS Yararlanıcı Kayıt Başvurusu için gerekli belgelerin listesine Bakanlığımız ve AKİB web sayfalarından ulaşılması mümkün olup, bu süreçte bir mağduriyet yaşanmaması için DYS bileşenlerinden faydalanacak firmalarımızın DYS yararlanıcı kayıt başvurularını Genel Sekreterliğimize KEP üzerinden iletmeleri önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

İlgili bağlantılar:
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html