Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Bazı Destek Sürelerinin Uzatılması

Mersin, 23/06/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2020/1050-3289
Konu: Covid-19 Tedbirleri Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/06/2020 tarihli ve E-00055166815 sayılı yazıda, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüs (COVİD-19)” salgınının başta virüsün etkin olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada ticari ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediği, virüs nedeniyle yurt içi ve yurt dışı faaliyetlere getirilen kısıtlamalar ve tedarik zincirlerinde yaşanan belirsizliklerin işbirliği kuruluşları ile firmaların mağduriyetine sebebiyet verdiğinden bahisle, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2006/4 sayılı Tebliğ, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında 19.06.2020 tarihi itibariyle;

  • 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan Kuruluşların Proje sürelerine,
  • 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Marka ve Turquality Destek Programları kapsamında desteklenmekte olan şirketlerin destek sürelerine,
  • 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ve tasarım ofislerinin destek sürelerine,
  • 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan işbirliği kuruluşları ve şirketlerin destek sürelerine,
  • 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan TTM'lerin Proje sürelerine,
  • 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan UR-GE Projelerinin sürelerine,
  • 2014/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan KTZ Yetkinlik Projeleri sürelerine

6 ay ilave süre verilmesi hususunun Bakanlığımızca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter