Hazırgiyim Endüstrisi Üretim İhracat-Birlik Deklarasyonu İle Tek Yürek

HAZIRGİYİM ENDÜSTRİSİ

ÜRETİM İHRACAT-BİRLİK DEKLARASYONU İLE TEK YÜREK

 

Hazırgiyim ihracatçısı 5 birlik ve 11 sektörel dernek başkanı açıkladıkları ortak deklarasyonla; son günlerde şiddetini arttıran 'kur fırtınası'na karşı, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini dile getirdi.

 

- 5 birlik, 11 sektörel dernekten ortak açıklama

 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB), Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ile Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD), Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD), Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Türkiye Triko Sanayicileri Derneği  (TRİSAD) tarafından imza altına alınan ve ortaklaşa geçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna ilan edilen deklarasyonda, özellikle kurların bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.  

 

- Hazırgiyim ve Konfeksiyon Türkiye'nin can damarı sektörlerinden birisi

 

Hazır giyim endüstrisinin tek yumruk, tek ses olduğunun mesajını veren “Üretim İhracat-Birlik Deklarasyonu” ile ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı ve Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Uğur, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünün; gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin can damarı sektörlerinden birisi olduğunun altını çizerek, “Sektörümüz 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat atağının itici gücü, yüksek ihracat performansı ve potansiyeli ile ülkenin dışa açılan penceresi olmuştur. Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç sektörü arasında yer almaktadır” diye konuştu.

 

Bu kadar önemli bir sektörün temsilcileri olarak, bir araya gelinerek güç birliğinde bulunulmasının çok önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Uğur, deklarasyon maddelerinde açıklandığı gibi, son dönemde sert şekilde yükselen kurların bir an önce istikrara kavuşması için;  sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması,  içeride mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda sadece TL kullanılması, reel sektörün üretim kapasitesinin korunması, piyasalara verilecek güven ile mevcut durumun fırsata çevrilmesi, yatırımların hızlandırılması ve üretimin arttırılması, AB ile ilişkilerin olumlu bir zemine kavuşturulması, tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanması, ekonomik reformların hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi ve eğitim alt yapısının ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğinin tekrar altını çizdi.  

 

Uğur, ekonominin iç dengelerden kaynaklanan birtakım sorunları olabileceği, ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle ile izah edilemeyeceği vurgulanan deklarasyonda yer alan, “Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız" düşüncesiyle hareket edeceklerini, kısa ve orta vadede ülkemize olan hazır giyim ve konfeksiyon siparişlerini artıracağını, AHKİB olarak da her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de, canla başla çalışarak Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.

 

İlgili Fotoğraflar