2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar