English

AKİB İhracat Rakamları

2017 YILI

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

2016 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı


2015 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

 

2014 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

2013 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

2012 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

2011 YILI

Aralık Ayı İhracatı

Kasım Ayı İhracatı

Ekim Ayı İhracatı

Eylül Ayı İhracatı

Ağustos Ayı İhracatı

Temmuz Ayı İhracatı

Haziran Ayı İhracatı

Mayıs Ayı İhracatı

Nisan Ayı İhracatı

Mart Ayı İhracatı

Şubat Ayı İhracatı

Ocak Ayı İhracatı

2010 YILI

2010 Yılı Kapanış

2009 YILI

2009 Yılı Kapanış