Steel Orbis E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği Hk.

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2018/55-2179                       Mersin, 8/3/2018

Konu: Steel Orbis E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği Hk.

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, ülkemizin 2023 ihracat hedefleri ile uyumlu olarak, Birliklerimiz üyesi firmalarımızın e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları için e-ticaret sitelerine katılımlarının sağlanması kapsamında çalışmalara devam edilmekte olup e-ticaretin dünyadaki büyüme hızının ülkemizce yakalanabilmesini teminen Ekonomi Bakanlığımızca destek mekanizmaları yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş hakkında Tebliğ kapsamında “Steel Orbis” e-ticaret sitesine gerçekleştirilecek olan üyelik ücreti %80 T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğine ek olarak %20 Birliğimiz desteği ile birlikte %100 oranında desteklenmesi planlanmaktadır.

Projeye dahil olmak isteyen üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri yer alan “Steel Orbis” sitesi yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmekte olup, üyeliği Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan firmalarımız bu destekten yararlandırılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ayrıntılı bilgi için

Tel: 216 468 10 50

e-posta: sosales@steelorbis.com

İnternet sitesi: www.steelorbis.com