Devlet Destekleri Hakkında

01 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüm devlet destekleri başvurularının;

  • İmza sirküleri ile birlikte sunulması,
  • Başvuruda yer alan tüm belgelerin şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması,
  • Elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması,
  • Başvuru dosyalarının şirketinize ait KEP adresi üzerinden aibgs@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  • 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren yukarıda tarif edilen şartlara uymayan destek başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız