Chem Orbis E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2018/54-2178                                  Mersin, 8/3/2018

Konu: Chem Orbis E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, ülkemizin 2023 ihracat hedefleri ile uyumlu olarak, Birliklerimiz üyesi firmalarımızın e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları için e-ticaret sitelerine katılımlarının sağlanması kapsamında çalışmalara devam edilmekte olup e-ticaretin dünyadaki büyüme hızının ülkemizce yakalanabilmesini teminen Ekonomi Bakanlığımızca destek mekanizmaları yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş hakkında Tebliğ kapsamında “Chem Orbis” e-ticaret sitesine gerçekleştirilecek olan üyelik ücreti %80 T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğine ek olarak %20 Birliğimiz desteği ile birlikte %100 oranında desteklenmesi planlanmaktadır.

Projeye dahil olmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan formu doldurmaları veya irtibat bilgileri yer alan “Chem Orbis” sitesi yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmekte olup, üyeliği Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan firmalarımız bu destekten yararlandırılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

 

Tel: 0 216 468 10 25

E-posta: salesturkey@chemorbis.com

Internet sitesi: www.chemorbis.com

Projeye Kayıt Formu: http://pages.chemorbis.com/AKMIB-2017-Form.html