Mersin Agrodays 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Alım heyeti

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.1.2015/52-1604                                                         Mersin, 24/02/2015
Konu: ALIM HEYETİ (Mersin Agrodays -10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı) 

 

 

Sayın Üyemiz, 

5-8 Mart 2015 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Mersin Agrodays- 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Kosova ve Umman'dan bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir. Söz konusu heyete ilişkin yabancı firma listesi Ek-2'de sunulmaktadır

İhracatçı firmalarımız ile konuk firma yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ve katılımın ücretsiz olduğu İkili İş Görüşmeleri 4 Mart 2015 tarihinde 13:00 – 16:00 saatleri arasında Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binasında düzenlenecek olup, programa katılmak isteyen firmaların Ek-1'de sunulan başvuru formunu en geç 2 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği sultanbayrak@akib.org.tr iletişim adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formunda görüşme talebinde bulundukları yabancı firma'nın No'su belirtilmelidir.

Bilgileri ve ilgilenen firmaların yukarıda belirtilen şekilde Birliğimize müracaatları önemle rica olunur.

İsmail ÇETİN
Genel Sekreter

 EKLER

1- Başvuru Formu
2- Katılımcı Listesi


İkili Görüşmelerin Yapılacağı Adres:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri /Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No: 4 / Mersin


Not: Alım Heyeti listesinde yer alan firmalar sirküler yayım tarihine kadar geleceğini teyid eden
firmalardır. Daha sonra, heyete yeni firmalar ilave olabileceği gibi, yazımız ekinde yer alan
firmalardan bazıları da gelişlerini iptal edebilmektedir.