English

Duyurular

Suudi Arabistan'a Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Hk.

Riyad Ticaret Müşavirliğinden T.C. Ekonomi Bakanlığı'na intikal eden bir yazıda; Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atıfta bulunularak, Suudi Arabistan tarafından ithal edilen ülkemiz menşeli üzüm ve limon ürünlerinden alınan muhtelif numunelerde Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ve CODEX örgütünce kabul edilebilen standartların üzerinde, bazı numunelerde ise yasaklı zirai ilaç kalıntılarının tespit edildiği belirtilmektedir...

İsrail'den Yaş Meyve ve Sebze Talebi Hk.

İsrail Ticaret Odası kanalıyla Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalatı yapılmak istenmektedir. Bahse konu talebe ilişkin detaylar ekte tarafınıza iletilmekte olup ithalatçı firmanın sadece üreticilerle iş yapma talebi olduğundan ilgilenmeleri halinde sadece üretici/ihracatçı olan firmalarımızın iletişime geçmeleri hususunda bilgileri ve gereği rica olunur...

Nispi Ödeme Oranı Hk.

Bilindiği üzere,5910 sayılı Türkiye ihracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun' 'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında, giriş aidatı, Yıllık aidat ve nispi ödeme ile ilgili miktar ve oranların birlik genel kurulu, diğer gelirlerin ise Birlik yönetim kurulu tarafından belirleneceği ve bunların Bakanlığımızın onayından sonra Kesinleşeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır...

İhracat ve Hatay Paneli

İhracat ve Hatay Paneli
28 Aralık 2017 Perşembe

World Of Perishables Dubai 2017 Fuarında Ürün Talebinde Bulunan Firmalar Hk.

5-7 Aralık 2017 tarihleri arasında Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)'de gerçekleşen World of Perishables 2017 Fuarı'na Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 28m²'lik bir stantla (Hall 2 L22) katılım sağlanmış olup fuar boyunca standımızı ziyaret edip ürün talebinde bulunan firma bilgileri ekte tarafınıza iletilmektedir...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları

01.12.2017 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır...

Altın İhracatı Hk.

Standart işlenmemiş altın ile standart dışı işlenmemiş altının ihracatına ilişkin İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen onay işlemleri değerlendirilmiş olup...

Kesim ve İhrac Tarihleri Hak.

T. C. Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; müdürlüklerince oluşturulan “Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından yapılan çalışmalarda;

AB Tarım Mevzuatındaki Değişklik Hk.

28.11.2017 tarihinde T. C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan 20.11.2017 tarihli yazını bir örneği iletilmiştir...

BAE/YMS Ürünleri İhracatı Hakkında

29.11.2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü'nden gelen bir yazıda özetle; 15.05.2017 tarihinden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne yapılan tüm taze meyve ihracatında her parti ürün için pestisit kalıntı analizi için numune alınması, ürün beraberinde sertifika ve analiz raporunun yer alması gerekirken, Bakanlığımızın girişimleri sonucunda BAE'nin, nar ve limon hariç ülkemizden ithal ettiği meyveleri pestisit kalıntı analizi ve sertifika uygulamasından muaf tutmayı kabul ettiği, nar ve limon için uygulamanın süreceği kaydedilmekte olup tüm sebze ve meyve sevkiyatlarıyla birlikte Bitki Sağlık Sertifikasının gönderilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir...

Fuar Destekleri Hk.

Fuar Destekleri Hk.

World of Perishables Dubai 2017 Fuarı Hk.

5-7 Aralık 2017 tarihleri arasında Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)'de gerçekleşecek World of Perishables 2017 Fuarı'na Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 28m²'lik bir stantla (Hall 2 L22) katılım sağlanacaktır. Fuara ziyaretçi olarak katılım sağlayacak ihracatçılarımız, bahse konu stantta görüşmelerini gerçekleştirebilirler...

Interfresh YMS Fuarı

InterFresh 2018 Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı; 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir...

Türkiye Tanıtım Grubu Hk.

12 Ağustos 2017 tarihli 30152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği ile ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurulduğu...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde çalıştırılmak üzere sınavla 3 (Üç) Adet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.