English

Birlik Hakkında

AKDENİZ TEKSTİL ve HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

   

    Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı Aralık ayında bir önceki yıla göre %6 oranında gerileyerek 628 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı genelinde ise sektör toplam ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında gerileyerek 7,9 milyar dolar olmuştur. Diğer taraftan sektör ihracatı miktar bakımından Aralık ayında %5 oranında düşüş gösterirken, 2015 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre %5 oranında artış kaydedilmiştir.

     Sektör genelinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) sektör ihracatı Aralık ayında %7 oranında gerileyerek 70,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, miktar bakımından ise bir önceki yıla göre yaklaşık % 5 oranında artış sağlandığı görülmüştür.

    2015 yılı genelinde ise ATHİB sektör ihracatı bir önceki yıla göre değer bakımından %9 oranında gerileyerek yaklaşık 875 milyon dolar olarak gerçekleşirken, miktar bakımından ise %9 oranında artış sağlandığı görülmüştür.

    2015 yılında ATHİB sektör ihracatının ürün gruplarına göre dağılımında dokuma kumaş ürünlerinin %44'lük pay ile ilk sırada, örme kumaşların %24 ile ikinci sırada, pamuk ipliği ürünlerinin ise %13 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

     Geçtiğimiz 12 aylık dönemde, ATHİB ihracatının ülkelere göre dağılımında ise; İtalya'nın %20'lik pazar payı ile ilk sırada; ABD'nin %7 ile ikinci sırada, Portekiz'in ise %5'lik pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Yönetim Kurulu

 

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ekim Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Temmuz Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Haziran Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Mayıs Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Nisan Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Mart Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Şubat Dönemi)

2017 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ekim Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Eylül Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ağustos Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Temmuz Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Haziran Dönemi)

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak - Mart Dönemi) 

2016 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak Dönemi)

2015 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi

2015 Yılı Tekstilve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi -(Ocak-Haziran Dönemi)

2014 Yılı Tekstil ve Hammaddeler Sektörü İhracat Rakamları  Değerlendirmesi

2014 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak-Haziran Dönemi)

2013 Yılı Tekstil ve Hammaddeler Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi

2013 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak-Haziran Dönemi)

2012 Yılı Tekstil ve Hammaddeler Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi

2012 Yılı Tekstil ve Hammaddeler Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - (Ocak-Haziran Dönemi)

2011 Yılı Tekstil ve Hammaddeler Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi

2011 Yılı Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirilmesi - (Ocak- Haziran Dönemi)