English

Birlik Hakkında

Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

157,6 milyar dolarlık ihracat rakamı ile, günümüz dış ticaretindeki yoğun rekabet ortamında mevcut pazarlardaki payımızı korumak ve yeni pazarlar bulmak için ellerinden geleni yapan siz ihracatçılarımızın gayretleri sayesinde su ürünleri hayvansal mamuller ihracatımız miktarda 2013 yılına kıyasla %15 artarak yaklaşık 2.27 milyar $ olmuştur. Ürün gruplarımıza detaylı bakacak olursak öne çıkan ürün grubu sektör ihracatımız içerisinde % 37 gibi önemli bir paya sahip olan kümes hayvanları et ve sakatları olmuştur. Bu ürünleri sırasıyla kümes hayvanları yumurtaları ile balıklar ve su ürünleri takip etmiştir.

Sektördeki ürünlerimizin talep gördüğü en önemli pazarlarımız 2014 yılında da çok değişim göstermemiştir. Yine en önde gelen pazarımız Irak olmuştur. İlk 5 pazar içerisinde Suriye, Almanya, Lübnan ve Vietnam yer almaktadır.

Sektörümüzün 2014 yılında büyük pazar payına sahip olduğu Ortadoğu ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklara rağmen ülke genelindeki ihracat rakamlarının artış göstermesi bizleri sevindirmiştir. Hatta 2014 yılı öncesinde sektörümüz için 2023 ihracat hedefi 2,5 milyar dolar belirlenmişti. Fakat 9 yıl öncesinden 2,5 milyar dolar hedefinin neredeyse yakalanması sektörümüzün geleceği adına bizleri umutlandırmaktadır. Bu nedenle sektörümüz için 2023 ihracat hedefi 5 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu olumlu tablonun her geçen yıl devam etmesi en büyük temennimizdir.

Fakat sektör olarak, pazarlarımızdaki iç sorunlar nedeniyle 2023 ihracat hedefimiz doğrultusunda yara almadan devam etmek için kendimize yeni hedef pazarlar yaratmak zorundayız. Bu nedenle,  ihracatımızdaki artış eğiliminin yükselerek devam etmesi, hâlihazırda var olan pazarlarımızda payımızın artırılması ve yeni pazarlara ulaşılmasında ihracatçılarımızın önünü açacak faaliyetler gerçekleştirmek zorundayız. Bu amaçla 2015 yılında sektörümüze yeni pazarlar kazandırmak maksadıyla farklı ülkelere ticaret heyetleri, yine hedef ülkelerden alım heyetleri düzenlemeyi hedeflemekteyiz.

Yönetim Kurulu

2015 Yılı Çalışma Raporu

2014 Yılı Çalışma Raporu