English

Birlik Hakkında

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 

Gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin can damarı sektörlerinden birisi olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü 2015 yılında ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç sektörü arasında yer almıştır. Bu dönemde sektörümüzün toplam ihracatı 16,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, Türkiye toplam ihracatındaki payı ise %11,8 olmuştur.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün önemi, rakamlardan bağımsız olarak istihdama katkısı ve ülkeye bıraktığı katma değer açısından değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkmaktadır. Sektör, emek yoğun yapısı ile istihdama en büyük katkıyı sağlarken, markalaşmaya en müsait sektör olması ile de katma değerli ürün ihracına imkan tanımaktadır.

Dünya üretim teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde Türk konfeksiyon sanayinde, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretimi için; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları oluşturma yolunda hızla ilerlemektedir. Ayrıca sektör yüksek ihracat performansı ve potansiyeli ile ülkenin dışa açılan penceresidir.

Türkiye ihracatının ortalama kilogram değerinin 1,5 dolar iken, Konfeksiyon ürünlerinde ise bu rakamın 20-25 dolara ulaştığını görmekteyiz. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında sektörümüzün yine ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye genelinde bu oran % 60 seviyesinde seyrederken, hazır giyimde bu rakamın % 580 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu da sektörümüzün Türkiye'nin cari açığına çok önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir.

Çukurova Bölgesi, konfeksiyon sektörünün ilk ve önemli firmalarını barındıran bölge olarak, sektörün Türkiye'ye yayılmasını sağlamıştır. Bölgemizde yer alan ihracatçıların menfaatlerini korumak için 1986 yılında kurulan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bugün 370 üyesine hizmet vermektedir. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, siz değerli üyelerimizin katkıları ile 2015 yılı ihracatını kurlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen 445 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu

2015 Yılı Çalışma Raporları

H. Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Ocak-Aralık 2016

H. Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi -  Ocak-Aralık 2015

H. Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi -  Ocak-Aralık 2014

H. Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi -  Ocak-Aralık 2013