English

Birlik Hakkında

AKDENİZ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği dört alt sektöre ayrılmıştır. Bunlar; Mobilya, Ağaç Mamulleri, Kâğıt, Karton ve Ambalaj, Orman Tali Ürünleridir. Ülkemize katma değeri en yüksek döviz girdisi sağlayan bu sektörlerin ihracatı da, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde önemli bir yer tutmaktadır. Yönetim Kurulumuz, bu dört alt sektörün temsilcilerini barındırmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin en geniş hinterlandına sahip İhracatçı Birliği olarak da, tüm ihracat yapan illerden temsilciler de Yönetim Kurulumuzda yer almaktadır. Birliğimiz üyesi tüm Bölge ihracatçıları hem sektörel ve hem de bölgesel olarak temsil edildiğinden tüm yaşanılan problemlere de müdahalemiz hızlı ve efektif olmaktadır.

Çevre ülkelerde yaşanan siyasi karışıklıkların etkisiyle, 2014 yılını bir önceki yıla göre % 4 oranında düşük bir artışla 158 milyar dolar ihracat ile kapatmış bulunuyoruz. Aynı şekilde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü ihracatı da yaşanan sıkıntılardan etkilenmiş ve 2014 yılını % 1,4 oranında artış ile kapatıp sene sonu itibari ile 4,5 milyar dolarlık ihracat ile tamamlamıştır. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı ise söz konusu durumdan daha çok etkilenerek % -2 oranında bir düşüş yaşamış ve 537 milyon 723 bin dolar ihracat rakamına ulaşmıştır.

Zor şartlar altında çalışan ihracatçılarımızın yanında olabilmek adına önceki dönemlerde olduğu gibi 2015 yılında da son hızla çalışmaktayız. Sektör sorunlarını çözmek için Yönetim Kurulu üyelerimiz Orman Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile sektör sorunlarının çözülmesine yönelik girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca, Birliğimiz (AKAMİB) koordinatörlüğünde, İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB), Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EİB), Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OAİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhr. Birliği(İKMİB), İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB), Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklıklarıyla mobilya sektöründe yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilerek yurt dışı pazarda sektörün daha rekabetçi hale gelmesi demek olan AR-GE Proje Pazarı etkinliğinin ikincisi gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemizin mobilya sektörü birçok alt sektörü içinde barındıran ve ihracatımızda ön sıralarda yer alan bir sektörümüzdür. Mobilya AR-GE Proje Pazarı ile Sektörün gelişimi, üniversite öğrencileri, akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapmalarıyla mümkün kılınması amaçlanmaktadır. Söz konusu etkinlik ile sektörümüzün geleceğine ışık tutmak öncelikli hedefimizdir.

Yönetim Kurulu

2016 Yılı Çalışma Raporu

İhracata Yönelik Destekler

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Haziran 2017 Ay

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Mayıs 2017 Ay

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Nisan 2017 Ay

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Mart 2017 Ay

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Şubat 2017 Ay

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi - Ocak 2017 Ay