English

Duyurular

Taze (Siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Hk.

Taze (Siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 11.07.2017 tarihinde Mersin-Tarsus-Adana çevresindeki çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Taze (Siyah) İncir'in gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden kesim ve ihraç tarihi 14.07.2017 olarak belirlenmiştir...

Fruıt Logistica 2018 Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı

7-9 ŞUBAT 2018
BERLİN / ALMANYA
Başvuru için SON TARİH: 21 TEMMUZ 2017

Kiraz Alım Talebi Hk.

T.C. Lüksemburg Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda; Lüksemburg'da yerleşik önemli süpermarket zincirlerinden Cactus (www.cactus.lu) firması ile Fransa'da yerleşik olmakla birlikte Lüksemburg'da da büyük ölçekli zincir mağazaları bulunan Fransız Auchan Grubu'nun (www.auchan.lu) sebze meyve tedariki ile ilgilenen yetkilileri ile kurulan temas sonucu, adı geçen firmaların yetkililerince başta Türk kirazı olmak üzere Türk sebze-meyve ürünleri tedarikçileri ile iletişime geçmek istedikleri ifade edilmiştir…

Moskova Türkiye Ticaret Merkezi Hk.Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından belli başlı hedef pazarlarda Türkiye Ticaret Merkezleri açılması yönünde girişimler sürdürülmekte olup, bu pazarlardan İran - Tahran'da İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTKİB) de yer almaktadır...

İsrail / Anti-Damping Soruşturması

Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından ülkemiz menşeli ‘Kablolar' (8544.49 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 27 Haziran 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır...

AB Reach Mevzuatı

Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamasına dair 1907/2006/AT sayılı REACH Tüzüğünün XIV sayılı ekinde yer alan maddelerin piyasaya arzının onaylanmasına ilişkin mevzuat özetleri, AB Resmi Gazetesinin 7 Haziran 2017 tarihli ve C 179 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır...

Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı

Kurumlarınca, yerli üretimin ve ihracatın teşvik edilmesi kapsamında, Ülkemizde kozmetik sektöründe kullanılan ambalajları imalatının ne seviyede olduğu, kozmetik ürün imalatçısının yerli ambalaja dair beklentisi, yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla 29 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde 1 günlük “Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretimim Değerlendirilmesi Çalıştayı” nın düzenleneceği bildirilmektedir...

2017/4 Sayılı Karar'ın UUE Genelgesi Hk.

Bilindiği üzere, 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ilgi'de kayıtlı yazımızla duyurulmuştu...

Sofralık Üzüm Kesim-İhraç Tarihleri

Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 20.06.2017 tarihinde bölgemizde çeşitli köylerde yaptığı incelemeler sonucunda; açıkta yetiştirilen sofralık üzümlerden Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Kardinal ve diğer çeşitlerin (Sultani hariç) gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden kesim ve ihraç tarihi 23.06.2017 olarak belirlenmiştir...

Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli ‘Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular' ve ‘Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular' ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığınca (Bakanlık) 1 Mayıs 2015 - 30 Nisan 2016 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları başlatıldığı daha önceki yazımızla bildirilmiştir...

Mısır / Korunma Önlemi

“Bilindiği üzere, Mısır tarafından ‘İnşaat Demiri' (72.13 ve 72.14 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2 Mayıs 2015 tarihinden bu yana CIF bedeli üzerinden %3,5 oranında (175 Mısır Paundu'ndan az olmamak üzere) bir korunma önlemi uygulanmaktadır...

Adana-Erbil Uçuş Hattının Kapanması Hk.

Bildiğiniz üzere bölgemiz ticaretinde Irak ülkesi büyük önem arz etmekte olup, komşu iki ülke arasında tüm Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi yüz yüze iletişimin çok önemli olduğu bir ticari yapı mevcuttur...

Vietnam Korunma Önlemi

Vietnam tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde “Mineral Kimyasal Gübre” (3105.10.90, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.59.00, 3105.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatı ile ilgili olarak bir korunma önlemi soruşturması (safeguard measure) başlatılmış olup, söz konusu açılış bildirimi ekte yer almaktadır...

Rusya Federasyonu'na İhracatta Yasağı Kaldırılan Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Hk.

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 02.06.2017 tarih ve 672 sayılı Kararnamesi uyarınca; ülkemize yönelik uygulanan özel tedbirler kapsamında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan ülkemiz menşeli ürünler listesinden hıyarlar ve kornişonlar (0707.00), taze üzüm (0806.10), elma (08.08.10), armut (0808.30) ve çilek (0810.10) ürünleri çıkarılmış bulunmaktadır...

Lojistik Bilgilendirme Toplantısı

Bildiğiniz üzere, ihracatçı firmalar özellikle son aylarda ihraç yüklemeleri için konteyner bulmakta sıkıntı yaşamakta ve konteyner eksikliği nedeniyle navlun fiyatlarının yükseldiği belirtilmektedir...