Duyurular

Kuwait Direct İnvestment Promotion Authority İle Kuveyt Yatırım Forumu Hk.

Kuveyt Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.02.2018 tarihli yazıda; Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) tarafından Kuveyt Ticaret Kanunu'nda öngörülen kefalet sistemi ve acente aracılığı ile iş yapmaya istisna sağlanmakta olduğu bilgisi verilerek, Kuveyt'te iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir aracı kurum olarak öne çıktığı bildirilmektedir...

2018 Smart City Summit & Expo (SCSE) / 2018 Akıllı Kentler Zirve ve Exposu

27-30 Mart 2018 tarihleri arasında Taipei/Tayvan'da "2018 Smart City Summit & Expo (SCSE) / 2018 Akıllı Kentler Zirve ve Exposu” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuara katılımın firmaların iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayabileceği ifade edilmektedir...

Ecowas Ekonomi ve İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne intikal eden bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda, DEİK ve ECOWAS arasındaki İşbirliği Anlaşması kapsamında; 22-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde “Türkiye ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmektedir...

2018 Kosta Rika Hizmet Zirvesi Daveti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Kosta Rika'nın başkenti San Jose şehrinde 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde "2018 Kosta Rika Hizmet Zirvesi" etkinliğinin düzenleneceği ifade edilmektedir...

Çevre Etiketi Yönetmelik Taslak Kriterleri

Ülkemizde ulusal çevre etiket sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 farklı ürün (seramik, kağıt, tekstil) için Çevre Etiketi Yönetmelik Taslak Kriterleri hazırlanmıştır...

Mandarin (Okitsu) Kesim- İhraç Tarihi Hk.

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, bölgemizde muhtelif yerlerde yapılan incelemeler sonucunda Okitsu mandarin türünün kesim tarihi 29/09/2017 ve ihraç tarihi 04/10/2017 olarak tespit edilmiştir...

Rusya Federasyonu YMS Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi(Adana)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve Rusya Federasyonu karantina gereklilikleri konusundaki farklılık düzeyinin artırılması amacıyla, ihracatçı firmaların veya bu firmaların fason sözleşmesi yaptığı paketleme tesislerinin danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Müdürlüklerince rutin olarak eğitim düzenleneceği ifade edilmektedir...

RF'YE YMS İhraç Eden Firmalar Danışman Ziraat Müh. Eğitimi (Mersin)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan 21.09.2017 tarihli yazıda özetle; Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Mersin ilinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların Danışman Ziraat Mühendisleri eğitiminin 27 Eylül 2017 günü saat 09:30 ile 12:30 saatleri arasında Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirileceği ifade edilmektedir...

Rusya'ya YMS İhracatçıları Danışman Ziraat Müh. Eğitimi (Hatay-Osmaniye)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan 15.09.2017 tarihli yazıda özetle; Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Hatay ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların Danışman Ziraat Mühendisleri eğitimi 28 Eylül 2017 günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Mavi Salonda (İskenderun Vakıfbank Sahil Şubesi üzeri) gerçekleşecektir. Ayrıca Hatay Zirai Karantine Müdürlüğü'ne ait http://zkm.tarim.gov.tr/hatay web sitesi duyurular bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır...

Danışman Ziraat Mühendisi Eğitimi (Antalya)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan 11.09.2017 tarihli yazıda özetle; Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Antalya ilinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların Danışman Ziraat Mühendislerine 26 Eylül 2017 günü saat 10.00'da Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Antalya) toplantı salonunda ürünlerin bildirime konu olan organizmalar yönüyle kontrolü ve ürün hazırlama konusunda eğitim verileceği bildirilmektedir...

Miho Wase Mandalina Türü Kesim ve İhraç Tarihleri

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 19.09.2017 tarihinde bölgemizde (Adana-Mersin) çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Miho Wase mandarin çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 22/09/2017 tarihi kesim ve 26/09/2017 tarihi de ihraç tarihi olarak belirlenmiştir...

7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Proje Başvuru Süreci Başladı

Plastik, kozmetik, boya, ilaç ve eczacılık ürünleri, medikal gibi katma değeri yüksek ürün grupları ile ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü olan kimya sektörü, Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile ihracatını katlamayı hedeflemekte. Sektördeki yeni fikirler ve projeleri destekleyen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı, yedinci yılında da girişimcileri-sanayicilerle buluşturma misyonunu üstleniyor...

Mayer ve Enter Limon Türleri Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 12.09.2017 tarihinde bölgemizde (Adana-Mersin) çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Limon'un Mayer ve Enterdonat çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 15/09/2017 tarihi kesim ve 21/09/2017 tarihi de ihraç tarihi olarak belirlenmiştir...

Taze İncir Kesim Heyeti Hk.

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, Bursa bölgesi muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Taze incir (siyah) çeşidi için 19/08/2017 kesim, 21/08/2017 ihraç tarihi olarak tespit edilmiştir.

DİR Otomasyon Uygulaması-Yeni Yazılım Hk.

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.08.2017/84892 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı, söz konusu çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere uygulamam konusu iş ve işlemlerin paydaşı birim, kurum ve firmalardan görüş ve önerileninin alınmasının uygun olacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir...