English

Duyurular

Miho Wase Mandalina Türü Kesim ve İhraç Tarihleri

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 19.09.2017 tarihinde bölgemizde (Adana-Mersin) çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Miho Wase mandarin çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 22/09/2017 tarihi kesim ve 26/09/2017 tarihi de ihraç tarihi olarak belirlenmiştir...

7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Proje Başvuru Süreci Başladı

Plastik, kozmetik, boya, ilaç ve eczacılık ürünleri, medikal gibi katma değeri yüksek ürün grupları ile ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü olan kimya sektörü, Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile ihracatını katlamayı hedeflemekte. Sektördeki yeni fikirler ve projeleri destekleyen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı, yedinci yılında da girişimcileri-sanayicilerle buluşturma misyonunu üstleniyor...

Mayer ve Enter Limon Türleri Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 12.09.2017 tarihinde bölgemizde (Adana-Mersin) çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Limon'un Mayer ve Enterdonat çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 15/09/2017 tarihi kesim ve 21/09/2017 tarihi de ihraç tarihi olarak belirlenmiştir...

Taze İncir Kesim Heyeti Hk.

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle, Bursa bölgesi muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Taze incir (siyah) çeşidi için 19/08/2017 kesim, 21/08/2017 ihraç tarihi olarak tespit edilmiştir.

DİR Otomasyon Uygulaması-Yeni Yazılım Hk.

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.08.2017/84892 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı, söz konusu çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere uygulamam konusu iş ve işlemlerin paydaşı birim, kurum ve firmalardan görüş ve önerileninin alınmasının uygun olacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir...

Sultani Çekirdeksiz ve Razaki Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda özetle, Sofralık Üzüm çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) sofralık üzüm çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun Manisa ve Denizli illerine bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda;

Dış Alım Talepleri

Rusya'dan tarafımıza ulaşan ve Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatına dair iş birliği çağrısında bulunan bir dış alım talebi ilgilenen firmalar için ekte bilgilerinize sunulmuştur...

Taze (Siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Hk.

Taze (Siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 11.07.2017 tarihinde Mersin-Tarsus-Adana çevresindeki çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Taze (Siyah) İncir'in gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden kesim ve ihraç tarihi 14.07.2017 olarak belirlenmiştir...

Fruıt Logistica 2018 Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı

7-9 ŞUBAT 2018
BERLİN / ALMANYA
Başvuru için SON TARİH: 21 TEMMUZ 2017

Kiraz Alım Talebi Hk.

T.C. Lüksemburg Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda; Lüksemburg'da yerleşik önemli süpermarket zincirlerinden Cactus (www.cactus.lu) firması ile Fransa'da yerleşik olmakla birlikte Lüksemburg'da da büyük ölçekli zincir mağazaları bulunan Fransız Auchan Grubu'nun (www.auchan.lu) sebze meyve tedariki ile ilgilenen yetkilileri ile kurulan temas sonucu, adı geçen firmaların yetkililerince başta Türk kirazı olmak üzere Türk sebze-meyve ürünleri tedarikçileri ile iletişime geçmek istedikleri ifade edilmiştir…

Moskova Türkiye Ticaret Merkezi Hk.Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından belli başlı hedef pazarlarda Türkiye Ticaret Merkezleri açılması yönünde girişimler sürdürülmekte olup, bu pazarlardan İran - Tahran'da İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTKİB) de yer almaktadır...

İsrail / Anti-Damping Soruşturması

Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından ülkemiz menşeli ‘Kablolar' (8544.49 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 27 Haziran 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır...

AB Reach Mevzuatı

Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamasına dair 1907/2006/AT sayılı REACH Tüzüğünün XIV sayılı ekinde yer alan maddelerin piyasaya arzının onaylanmasına ilişkin mevzuat özetleri, AB Resmi Gazetesinin 7 Haziran 2017 tarihli ve C 179 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır...

Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı

Kurumlarınca, yerli üretimin ve ihracatın teşvik edilmesi kapsamında, Ülkemizde kozmetik sektöründe kullanılan ambalajları imalatının ne seviyede olduğu, kozmetik ürün imalatçısının yerli ambalaja dair beklentisi, yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla 29 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde 1 günlük “Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretimim Değerlendirilmesi Çalıştayı” nın düzenleneceği bildirilmektedir...

2017/4 Sayılı Karar'ın UUE Genelgesi Hk.

Bilindiği üzere, 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ilgi'de kayıtlı yazımızla duyurulmuştu...