Vietnam Korunma Önlemi

 

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/56-4263                           Mersin, 7/6/2017

Konu: Vietnam Korunma Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.06.2017/60950 sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

"Vietnam tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde "Mineral Kimyasal Gübre” (3105.10.90, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.59.00, 3105.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatı ile ilgili olarak bir korunma önlemi soruşturması (safeguard measure) başlatılmış olup, söz konusu açılış bildirimi ekte yer almaktadır.

 

Mezkur bildirimin incelenmesinde de görülebileceği üzere soruşturmaya dahil olmak ve zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların 16 Haziran 2017 tarihine kadar soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmaları gerekmektedir.

Anılan üründe Vietnam'ın toplam ithalatı 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 555 milyon dolar ve 415 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ülkemizin Vietnam'a ihracatı ise 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla 23 bin dolar ve 56 bin dolar olmuştur. Söz konusu soruşturmayla ilgili olarak Vietnam'a ihracatımızın bu ülkenin toplam ithalatı içerisindeki payının %3'ün altında olması sebebiyle soruşturmadan muaf tutulmamıza ilişkin talebimiz Vietnam Makamlarına iletilecektir.”

Bilgilerinizi ve bahse konu soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerinizi kimya@akib.org.tr adresine iletmeniz hususunda gereğini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.