Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması hk.

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/15-1261                           Mersin, 20/2/2017

Konu: Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması hk.

 

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak "ton başına 500 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde nihai önlem uygulanmasına hükmedildiği bildirilmekte olup, anılan önlemin, her yıl 50 Ürdün Dinarı daha düşük uygulanmak üzere, 3 yıl süreyle yürürlükte kalacağı ifade edilmektedir.

Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere; ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulmuştur.

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ek: DTÖ Bildirimi (5 sayfa)