Rusya Federasyonu YMS İhracatı Danışman Ziraat Mühendisleri Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/311-1813                                 Mersin, 14/3/2017

Konu: Rusya Federasyonu YMS İhracatı Danışman Ziraat Mühendisleri Hk.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

İlgi: 03.03.2017 tarih ve -1573 sayılı yazımız,

İlgi' de bahse konu yazımızda duyurusunu yaptığımız 16 Mart 2017 Perşembe günü saat 09.30-12.30 saatleri arasında AKİB Hizmet Binasında yapılacak eğitim, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze ihracatı yapan/yapacak Mersin'de bulunan ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendislerine yöneliktir.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmeler sonucunda bahse konu eğitim, Mart ayı içerisinde Adana ve Hatay illerinde de ayrıca yapılacaktır. Adana ve Hatay'da yapılacak eğitimlerin tarihleri tarafınıza bilahare bildirilecektir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.