Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Liste Uygulaması Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/369-2418                           Mersin, 5/4/2017

Konu: Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Liste Uygulaması Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

Bilindiği üzere ülkemizden Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatı, ülkemiz ile Rusya Federasyonu makamları arasında imzalanan Memorandum ve Ek Memorandum ile 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize intikal eden 04.04.2017 tarih ve E.38114 yazı uyarınca; bahse konu Protokol gereği, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Servisi tarafından talep edilen ihracatçı firma listesi uygulaması sona erdirilmiş olup müteakip dönemlerde RF firma listeleri için ihracatçı firmalardan başvuru dosyasının alınmayacaktır; ancak ihracat işlemlerinin önceden olduğu gibi ilgili tedbirler ve üretim şartları kontrol edilerek devam edecektir.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.