Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi (Hatay) Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/334-1950                                    Mersin, 20/3/2017

Konu: Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi (Hatay) Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

Malumları olduğu üzere; Rusya Federasyonu'na (RF) yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve RF karantina gereklilikleri konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Zirai Karantina Müdürlüklerince rutin olarak eğitim düzenlenmektedir.

Hatay ve Osmaniye'de faaliyet gösteren ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendisleri eğitimi, 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 09.00-12.30 saatleri arasında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Kırmızı Salonda (İskenderun Vakıfbank Sahil Şubesi Üzeri) Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

Bilgileri ve Hatay ve Osmaniye'de faaliyet gösteren firmalarımızın danışman ziraat mühendislerinin bahse konu eğitime mutlaka katılmaları hususunda gereği rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Not: Hatay ve Osmaniye'deki firmalarımızın danışman ziraat mühendislerinin, bahse konu eğitime katılımları zorunludur.