Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi (Adana) Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/352-2189                           Mersin, 27/3/2017

Konu: Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi (Adana) Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

Malumları olduğu üzere; Rusya Federasyonu'na (RF) yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve RF karantina gereklilikleri konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Zirai Karantina Müdürlüklerince rutin olarak eğitim düzenlenmektedir.

Adana'da faaliyet gösteren ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendisleri eğitimi, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 09.00'da Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Bilgileri ve Adana'da faaliyet gösteren firmalarımızın danışman ziraat mühendislerinin bahse konu eğitime mutlaka katılmaları hususunda gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Not: Adana'daki firmalarımızın danışman ziraat mühendislerinin, bahse konu eğitime katılımları zorunludur.