RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.HUBUB.2017/79-1145                               Mersin, 15/2/2017

Konu: RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

 

Sayın Üyemiz,

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıda, son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)'nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi bir gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkan sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması, piyasaya arz, tüketimi engelleme, toplatma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurulabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur…” hükmü kapsamında RF'den ithal edilmek veya Rus menşeli olup başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin olarak RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerinin sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında RF'den ithalatı yapılacak buğdaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gündeme getirilen yukarıda bahsi geçen hususlar kapsamında herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen bilgileriniz rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.