Mısır/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/6-410                                  Mersin, 16/1/2017

Konu: Mısır/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

 

Sayın Üyemiz,

 

Mısır tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı 22 Aralık 2016 tarihinde başlatılan anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları bağlamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Kahire Ticaret Müşavirliğimize iletilen ihracatçı soru formları ekte yer almaktadır. İlaveten, Mısır soruşturma otoriteleri tarafından bahse konu soruşturmalar bağlamında Müşavirliğimize iletilen bilinen ihracatçılar listesi de ayrıca ekte sunulmaktadır.

Mezkûr listede yer alan ihracatçı firmalarımızın soru formlarını aldıkları tarihten itibaren 37 gün içerisinde bunları Mısır makamlarına tevdi etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, ilgi'de kayıtlı sirkülerimizde ifade edildiği üzere herhangi bir ihracatçı firmamız soruşturmalara doğrudan taraf olarak belirlenmemiştir. Bu itibarla, gerek bilinen ihracatçılar listesinde yer alan gerekse henüz Mısır makamlarıyla iletişime geçmemiş olan tüm ilgili ihracatçı firmalarımızın soru formlarını dikkatlice incelemelerinde ve ilgi'de kayıtlı yazımız ile soru formlarında belirtilen tarih ve esaslara riayet etmelerinde fayda mütalaa edilmektedir.

Bahse konu soruşturmalarda örneklemede yer alarak Mısır makamlarıyla işbirliğine gitme talebini ileten firmalarımızın en geç 23 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar samisuygun@akib.org.tr mail adresine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ekler:

1. Anti-Damping Soru Formu

2. Sübvansiyon Soru Formu

3. Bilinen İhracatçılar Listesi