Mısır / Korunma Önlemi

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.HAZGİY.2017/151-4545                             Mersin, 19/6/2017

Konu: Mısır / Korunma Önlemi

 

 

Sayın Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2017 tarih ve 68310 sayılı yazı aşağıda sunulmaktadır.

"Bilindiği üzere, Mısır tarafından 'İnşaat Demiri' (72.13 ve 72.14 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2 Mayıs 2015 tarihinden bu yana CIF bedeli üzerinden %3,5 oranında (175 Mısır Paundu'ndan az olmamak üzere) bir korunma önlemi uygulanmaktadır.

Bu defa, 6 Haziran 2017 tarihli Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararında bahse konu önlemin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmekte olup konuya ilişkin Mısır tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde yapılan Dünya Ticaret Örgütü bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.”

Bilgileriniz rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Ek: DTÖ Bildirimi (1 Sayfa)