Mevzuat Değişikliği

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/10-1777                         Mersin, 13/3/2017

Konu: Mevzuat Değişikliği

Sayın Üyemiz.

 

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.03.2017 tarih 23392 sayılı yazıların aşağıya çıkarılmıştır.

"Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü'nün XVII sayılı ekini tadil eden 2017/227/AB sayılı Komisyon Tüzüğü AB Resmi Gazetesinin 10 Şubat 2017 tarihli ve L 35 sayılı nüshasında, XIV sayılı ekinde yer alan maddelerin piyasaya arzının onaylanmasına ilişkin mevzuat özetleri ise AB Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2017 tarihli ce C 48 sayılı dizininde yayımlanmıştır.”

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.