Mart 2017 Dönemi Rusya Federasyonu'na YMS İhracatçıları Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/274-1573                               Mersin, 3/3/2017

Konu: Mart 2017 Dönemi Rusya Federasyonu'na YMS  İhracatçıları Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hk.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

İlgi: GTHB Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü'nün 14.02.2017 tarih ve E.287773 sayılı

yazıları,

Bilindiği üzere GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Rusya Federasyonu'na (RF) yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve RF karantina gereklilikleri konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ihracatçı firmaların veya bu firmaların fason sözleşmesi yaptığı paketleme tesislerinin danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Müdürlüklerince rutin olarak eğitim düzenlenecektir.

2017 yılı Mart ayı eğitimi 16 Mart 2017 Perşembe günü saat 09.30-12.30 saatleri arasında Birliğimiz Hizmet Binasında Mersin Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.