Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı

 

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/76-4715                            Mersin, 23/6/2017

Konu: Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı

 

Sayın Üyemiz,

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan alınan yazıda;

Kurumlarınca, yerli üretimin ve ihracatın teşvik edilmesi kapsamında, Ülkemizde kozmetik sektöründe kullanılan ambalajları imalatının ne seviyede olduğu, kozmetik ürün imalatçısının yerli ambalaja dair beklentisi, yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla 29 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde 1 günlük "Kozmetik Ürün Ambalajlarının Yerli Üretimim Değerlendirilmesi Çalıştayı” nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu çalıştaya katılacak firma temsilcilerinin aşağıda yer alan bilgileri 23.06.2017 mesai bitimine kadar kimya@akib.org.tr adresine iletmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

 

İsim

Unvan

Firma Adı

İletişim