İran'a Narenciye İhracatı

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/243-1344                         Mersin, 22/2/2017

Konu: İran'a Narenciye İhracatı

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

Bilindiği üzere narenciye ihracatında soğuk işlem ile dezenfeksiyon uygulaması yapılarak Bitki sağlık sertifikasının ek deklarasyon kısmında belirtilmesi ve termoğraf çıktılarının sertifika ile birlikte İran'a gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; İran NPPO'sundan alınan bir elektronik postada, İran'a 14 Şubat 2017 – 14 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek portakal ihracatında (Citrus sinensis) İran'daki soğuk hava depoları için İran makamlarından soğuk uygulama izini alan firmalar ülkemizde soğuk uygulama ile dezenfeksiyon işlemi yapmadan da ürün ithal edebileceği belirtilmektedir. Bu durumda Bitki sağlık sertifikasının ilgili bölümü boş bırakılacak ve bu sertifikalar İran makamlarına gönderilmek üzere ugur.demiroz@tarim.gov.tr adresine elektronik posta ile gönderilecektir. Şimdiye kadar soğuk uygulama ile dezenfeksiyonu ülkemizde yapmadan ürün göndermek üzere Nahadehaye Dami Jahed Company firmasının İran tarafından yetkilendirdiği bildirilmiştir.

Bundan sonra İran tarafından yetkilendirilen yeni firmalar olması durumunda bildirilecek olup, İran'a yapılacak sevkiyatlarda ekteki İran'ın bitki sağlığı koşulları dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

 

 

Ek: İran'ın Bitki Sağlığı Gereklilikleri

 

 

Türkiye'den İran'a Portakal (Citrus Sinensis) ihracatında İran'ın Bitki Sağlığı Gereklilikleri

(14 Şubat 2017 - 14 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek sevkiyatlar için geçerlidir.)

1- Ülkemiz Bitki Sağlık Sertifikasının ek deklarasyon kısmında ürünün aşağıdaki etmenlerden ari olduğu bilimsel adları ile birlikte belirtilmelidir. Aksi takdirde belgeler eksik olarak addedilecektir. Buna ek olarak, uyumsuzluk nedeni ile herhangi mali gümrük kaybı ve sevkiyatın teslim edilmemesi ihracatçı / ihracatçılar tarafından karşılanır.

1. Ceratitis capitata 2. Prays citri

3. Cryptoblabes gnidiella 4. Nipaecoccus nipae

5. Diaporthe citri

2- Sevkiyat, doğrudan Türkiye'den İran'a ihraç edilmelidir; üçüncü bir ülke aracılığıyla yeniden ihracata izin verilmez.

3- Meyveler yıkanmalı, temizlenmeli ve uygun mantar ilacı ile dezenfekte edilmeli ve mumlanmalıdır.

4- Sevk edilen malın aşağıdaki tabloda belirtilen soğutma işlemi ile dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Bu durum Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli ve termoğraf çıktıları sertifika ekinde yer almalıdır.

 

°C

0.55 °C veya altında

1.11 °C veya altında

1.66 °C veya altında

2.22 °C veya altında

Gün

11

12

14

16

Not: Sevk edilen mal Türkiye'de dezenfekte edilmezse, İran makamları bu işlemin İran'daki soğuk hava deposu tesisinde yapılmasına izin vermektedir. Soğuk uygulama işlemi İran'da yapılacağı için Bitki Sağlık Sertifikasında soğuk uygulama ile ilgili kısım boş bırakılacaktır. (İran Makamlarınca yetkilendirilmiş firmalar için geçerlidir.)

5-Düzenlenen Bitki Bağlık Sertifikasının taratılmış bir nüshası aynı gün içinde ilgili Müdürlük tarafından ugur.demiroz@tarim.gov.tr e-posta adresine, e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

6-Varış sınırında ve gümrük muayenesinde, sevkiyatın muayenesi anında karantina görevlilerine belirtilen koşullarla orijinal bitki sağlık sertifikasının ve diğer gerekli belgelerin teslim edilmesi zorunludur. Aksi durumda ihracatçı firma sonuçlardan sorumlu tutulacaktır.

7-Sevkiyatta, karantina görevlileri tarafından amaca uygunluk ile dezenfekte edilebilecek herhangi enfeksiyon bulunması halinde masraflar ihracatçı tarafından karşılanmalıdır; aksi halde sevkiyat imha edilir veya iade edilir. Herhangi bir karantina organizmasının bulunması halinde sevkiyat İran tarafından imha edilecek veya geri gönderilecektir.

8-Her bir kamyon ve taşıma aracı için bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmeli ve aracın plaka numarası Bitki Sağlık Sertifikasına yazılmalıdır.