DİR Otomasyon Uygulaması-Yeni Yazılım Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2017/93-5834                            Mersin, 4/8/2017

Konu: DİR Otomasyon Uygulaması-Yeni Yazılım Hk.

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.08.2017/84892 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı, söz konusu çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere uygulamam konusu iş ve işlemlerin paydaşı birim, kurum ve firmalardan görüş ve önerileninin alınmasının uygun olacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, DİR Otomasyon Uygulamasında aksayan ve geliştirilmesi gerektiği düşünülen hususlar ile uygulamam yazılımının diğer konuları kapsamındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin Bakanlığa iletilmek üzere 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar sektor@akib.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.