Dahilde İşleme - Demir Çelik Kütük Hk.

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/1-34                         Mersin, 2/1/2017

Konu: Dahilde İşleme - Demir Çelik Kütük hk.

 

 Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararının 10 uncu maddesi ile İhracat:2006/12 sayılı tebliğin 20 inci maddesinin birinci fıkrasında "Dahilde İşleme İzin Belgesinin/Dahilde İşleme İzninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.” hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ithalat listesinde 72.07 tarife pozisyonunda yer alan demir çelik kütük ürününün yer aldığı 27.12.2016 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belge sürelerinin 6 (altı) ay olarak belirlenmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.