B.A.E.ye YMS İhracatı Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/534-3211                              Mersin, 2/5/2017

Konu: B.A.E.ye YMS İhracatı Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Üyesi,

İlgi: T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 28.04.2017 tarih ve E.48446 sayılı yazıları

İlgi'de bahse konu Bakanlıkları yazısı uyarınca; B.A.E. tarafından ithal edilen ülkemiz menşeli başta greyfurt, nar ve limon olmak üzere muhtelif tarım ürünlerinde B.A.E.'de kabul edilebilen standartların üzerinde zirai ilaç kalıntısının tespit edildiği gerekçe gösterilerek 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal edilecek tüm meyveler için kabul edilebilir seviyelerin üzerinde zirai ilaç kalıntısı içermediğine dair Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı analiz sertifikası da talep edilecektir.

Ayrıca, aynı yazıda devamla B.A.E. tarafından kalıntı sorununa büyük önem verildiği ve bu çerçevede yakın zamanda Mısır, Ürdün, Yemen, Umman ve Lübnan'dan meyve ithalatına aynı gerekçeden ötürü kısıtlama getirildiği belirtilmektedir.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.