English

Analog Ülke Talebi-Dökme Demirden Eşyalar

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/11-866                                   Mersin, 6/2/2017

Konu: Analog Ülke Talebi-Dökme Demirden Eşyalar

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda;

"Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan menşeli "Dökme Demirden Eşyalar” (7325.10 ve 725.99 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı 10 Aralık 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.

Avrupa Komisyonu'ndan alınan bir yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde ÇHC'nin pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle normal değer ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmektedir. Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmeyi öngören firmaların, işbirliğine gitmeleri halinde, detaylı ve gizli mahiyette bilgilerini Avrupa Komisyonu ile paylaşmaları olasılık dahilindedir.” denilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın 7 Şubat 2017 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (samisuygun@akib.org.tr) iletişim bilgilerini bildirmeleri rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.