ABD/Rekabet Avantajı

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/11-1787                   Mersin, 13/3/2017

Konu: ABD/Rekabet Avantajı

 

Sayın Üyemiz,

 

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alunan 06.03.2017/24976 sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

"23/06/2016 tarihli ve 74406 sayılı yazımız konusu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Sri Lanka ve Hindistan menşeli " Arazi Araçları için Lastikler” ( 4011.20, 4011.70, 4011.62, 4011.80, 4011.90, 8431.49, 8709.90, 8716.90, 8424.90, 8431.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70 ve 8716.90, Gümrük Tarife pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda Hindistan firmaları için %4,72 ile %5,36 arasında değişen oranlarda: Sri Lanka firmaları için ise %2,18 oranında nihai telafi edici vergi önlemine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 6 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-06/pdf/2017-04433.pdflinkinden ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemize, bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.