ABD Telafi Edici Vergi Önlemi hk- Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/24-1710                             Mersin, 9/3/2017

Konu: ABD Telafi Edici Vergi Önlemi hk- Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 GTİP'li) ithalatına karşı bir telafi edici vergi uygulandığı ve bu kapsamda, 6 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mart 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-06/pdf/201704280.pdf internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul ve Esaslar) 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Ekonomi Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkûr Usul ve Esaslar kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamadığı bildirilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.