ABD Anti Damping Önlemi-Karbon Alaşımlı Çelikten Levha

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/12-868                        Mersin, 6/2/2017

Konu: ABD Anti Damping Önlemi-Karbon Alaşımlı Çelikten Levha

 

 Sayın Üyemiz,

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; daha önce bildirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararının 1 Şubat 2017 tarihli ABD Resmi Gaztesi'nde yayımlandığı ve ülkemiz firmaları için %42,02 ve %50 oranlarında nihai anti-damping önlemleri tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu karara ilişkin mezkur ABD Resmi Gazetesi nüshasına http://www.federalregister.gov/documents/2017/02/01/2017-02204/certain-carbon-and-alloy-steel-cut-to-length-plate-from-brazil-south-africa-and-the-republic-of internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.