AB Reach Mevzuatı

 

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/77-4721                                    Mersin, 23/6/2017

Konu: AB Reach Mevzuatı

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.06.2017/70094 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

"Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamasına dair 1907/2006/AT sayılı REACH Tüzüğünün XIV sayılı ekinde yer alan maddelerin piyasaya arzının onaylanmasına ilişkin mevzuat özetleri, AB Resmi Gazetesinin 7 Haziran 2017 tarihli ve C 179 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

 

Ayrıca, 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün XIV ve XVII sayılı eklerini tadil eden Komisyon Tüzüğü AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2017 tarihli ve L 150 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.”

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.