AB Anti Damping Soruşturması

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2017/34-2653                        Mersin, 13/4/2017

Konu: AB Anti Damping Soruşturması

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; daha önce bilgi verildiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Mamüller” (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, y.7225.19.10 7225 19 10 (TARIC code:7225.19.10.90), 7225.30.90, y.7225.40.60 (TARIC code: 7225.40.60.90), 7225.40.90, y.7226.19.10 (TARIC code: 7226.19.10.90), 7226.91.91 ve 7226.91.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda %18,1 ile %35,9 arasında değişen oranlarda nihai antidamping vergisi önlemine hükmedildiği ve konuya ilişkin 6 Nisan 2017 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.092.01.0068.01.ENG&toc=OJ:L:2017:092:TOC linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; söz konusu gelişmenin, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.