2017/4 Sayılı Karar'ın UUE Genelgesi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2017/1386-4672                              Mersin, 22/6/2017

Konu: 2017/4 Sayılı Karar'ın UUE Genelgesi Hk.

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 14/04/2017 tarih 2713 sayılı yazımız,

Bilindiği üzere, 2017/4 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ilgi'de kayıtlı yazımızla duyurulmuştu.

Bu çerçevede, "Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Bakanlık Makamı'nın 16/06/2017 tarihli ve E.68125 sayılı onayı ile uygun görüldüğü yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin http://www.ekonomi.gov.tr/ web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve fuar başvurularınızın değişiklikleri ekte de yer alan Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

EK: 2017 Sayılı Karar'ın UUE Genelgesi